Den 18/12 2020 meddelade regeringen tillsammans med folkhälsomyndigheten att de allmänna råden nu skärps ytterligare och att man begränsar allmänna sammankomster till 8 personer. Vi kommer att vidta ytterligare åtgärder utöver stängda omklädningsrum, skilda padeltider hel/halv timme och strikt handhygien.

Hallens öppettider är oförändrade men är nu stängd för åskådare.
Dessa nya regler och förhållningssätt gäller tills nya direktiv kommer, vi är redo att agera snabbt vid nya direktiv. Följ själv senaste nytt direkt på https://www.krisinformation.se/

Covid-19 – Restriktioner

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt för tävlingar och matcher

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Undvik att komma långt före din bokade tid och stanna för länge efter speltiden.
 • Håll avstånd.
 • Ombyte sker på annan plats före och efter matcherna. 
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. 
 • Hosta och nys i armvecket. 
 • Ha en tillfredsställande handhygien, tvätta händer med tvål och vatten och använd handsprit.
 • Använd egna handdukar som ej får delas.

Spelet 

 • Maximera avståndet mellan spelarna. 
 • Taktiksnack mellan spelarna ska ske på minst 2 meters avstånd. 
 • Inga handskakningar eller annan fysisk kontakt sker mellan spelare. 
 • Vid sidbyte går lagen ut med minst två meters avstånd mellan spelarna. 

Uppförande 

 • Det är inte tillåtet att spotta eller snyta sig i match/spelområdet. 
 • Det är inte tillåtet att torka delar av kroppen mot glasrutor eller annan del av banan. 
 • Det är inte tillåtet att ta ut snus med fingrarna. 

Hyr Rack

 • Se till att alltid efter användning av hyr rack torka ordentligt av skaft och huvud med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.

Ta hand om er!

Bästa hälsningar,

Familjen på Bridgestone Padel Arena Vemdalen

Lämna ett svar

%d